فرآيند آموزشی تـکا
فرآیند آموزش تفکر سیستمی به کودکان به کمک بازی و داستان 

مجموعه‌ی آموزش تفکر سیستمی به کودکان به کمک بازی و داستان دارای فرآیندی هفت مرحله‌ای است.

  • در نخستین گام، در تابستان هر سال هماهنگی‌های لازم با مدارسی که علاقمند به پیاده‌سازی این مجموعه آموزشی باشند انجام خواهدشد تا یک زنگ بازی و داستان به برنامه آموزشی دانش‌آموزان مقاطع چهارم یا پنجم دبستان یا اول راهنمایی اضافه شود.

  • در گام دوم،‌در ابتدای سال تحصیلی و در نخستین جلسه، گروه آسمان و جلسه‌ی بازی و داستان به بچه‌ها معرفی شده و آزمون پیش‌تست برگزار خواهدشد.

  • گام سوم، برگزاری جلسات بازی و داستان در پاییز و زمستان هر سال تحصیلی است. این جلسات شامل شش یا هفت جلسه بازی و هشت تا ده جلسه داستان است.

در جلسات داستان، ابتدا یک فیلم کارتونی (از داستان‌های آموزشی تفکر سیستمی) برای دانش‌آموزان پخش خواهدشد و پس از آن دانش‌آموزان به کمک کارت‌های بازی که نشان‌دهنده مفاهیم، اجزا یا بخش‌هایی از داستان مشاهده‌شده هستند، ساختاری را که باعث بوجود آمدن گرفتاری و مساله در داستان شده بود را به کمک آموزگار و بازی‌گردان‌ها کشف خواهندکرد. بخش پایانی کلاس بحث و گفتگویی تعاملی با دانش‌آموزان در خصوص تجربه‌های شخصی مشابه با داستان مشاهده‌شده خواهدبود. 
در جلسات بازی، بخش اول کلاس به انجام یک بازی گروهی جهت تقویت یک یا چند مهارت تفکر سیستمی اختصاص یافته و در بخش دوم دانش‌آموزان در مورد مشاهدات خود در بازی یا علت‌های احتمالی برنده یا بازنده شدنشان (منطق حاکم بر بازی) گفتگویی خواهند داشت. در برخی جلسات بازی ممکن است بخش گفتگو صورت نگیرد. 

  • در گام چهارم، در بهار هر سال پَس‌آزمونی از دانش‌آموزان گرفته‌خواهد شد تا از مقایسه نتایج آن با پیش‌آزمون مهرماه، میزان پیشرفت کلاس و میزان اثربخشی مجموعه آموزشی تفکر سیستمی مشخص شود.

همچنین جلسات گفتگوی صمیمانه‌ای با دانش‌آموزان برگزارشده و نظر آنها در مورد جذاب بودن بازی و داستان‌ها و اینکه آیا موضوع‌بحث‌های کلاس تاثیر مثبتی در زندگی شخصی‌شان داشته یا خیر صورت خواهد پذیرفت. در پایان از بچه‌ها در مورد علاقمندی‌شان به ادامه ارتباط با گروه آسمان سوال شده و یک عکس دسته‌جمعی گرفته خواهدشد که از آن در اقدامات لازم برای گام هفتم (پیگیری‌های پس از دوره) استفاده خواهدشد. 
در این مرحله در جلساتی با آموزگاران علاقمند نظر آنها نیز در مورد نحوه اجرا، بازی‌ها و داستان‌ها و در کل بخش‌های مختلف مجموعه آموزش تفکر سیستمی به کودکان اخذ خواهدشد تا این نظرات اساس اصلاحات بعدی قرارگیرد. 

  • در گام پنجم، ‌در اواخر بهار و اوایل تابستان، بر اساس فیدبک‌های دانش‌آموزان، معلم‌های مدارس، بازی‌گردان‌ها و گروه تحقیق و توسعه در خصوص مجموعه‌ی آموزش تفکر سیستمی، لیستی از اشکالات و زمینه‌های بهبود تهیه شده و به کمک متخصصین آموزش، بازی و داستان، روانشناسی کودک و تفکر سیستمی، این موارد اولویت‌بندی خواهندشد تا بر اساس آن نسخه جدید و بهبود یافته‌ای از مجموعه‌‌ی آموزش تفکر سیستمی درست شود.

  • گام ششم، این بخش مربوط به سال‌های اول تا پنجم پس از آموزش خواهد بود و هدف آن اخذ فیدبک از پیامدهای آموزش تفکر سیستمی به دانش‌آموزان و تقویت مهارت آموخته شده در پایه سنی اواخر دبستان یا اول راهنمایی خواهدبود. در حال حاضر دو برنامه برای گام ششم پیش‌بینی ‌شده‌است. یکی برگزاری جلسه‌ای سالیانه با دانش‌آموزان هر مدرسه به منظور حفظ ارتباط و اخذ نظراتشان است و دیگری برگزاری کارگاه‌های آموزش مدل‌سازی یه زبان ساده است برای زمانی است که این دانش‌اموزان به سن اول و دوم دبیرستان خواهندرسید.

  • هدف از گام هفتم، که شش یا هفت سال پس از برنامه آموزشیِ دانش‌آموزان خواهدبود، آن است که از این دانش‌اموزان دعوت شود که به همراهان گروه آسمان بپیوندند تا تجربه‌ی آموزشی که خود در سن 10-12 سالگی داشته‌اند را برای کودکان و نوجوانان دیگری نیز تدارک بینند.