بازی پيوستگی

بازی پیوستگی

اهداف آموزشی بازی:‌

        - شناخت پیچیدگی های سیستم و وابستگی بین اجزا سیستم

        - شناخت این پدیده که تغییر در یک جز سیستم سبب تغییر در قسمت های دیگر سیستم نیز می گردد


شرح مختصر بازی: 

در این بازی دانش‌آموزان لباس‌های شماره دار به تن می‌کنند و هر کدام از درون ظرف دو شماره بیرون می آورند، قانون بازی این است که هر دانش اموز باید به فاصله مساوی از دانش اموزانی که شماره آنها را از ظرف بیرون آورده قرار بگیرد. پس از اعلام شروع بازی توسط مربی زمانی طول می کشد که دانش اموزان همه در فاصله برابر با شماره های انتخابی باشند

مربی برای نشان دادن اثر تغییر در یک جز، بر دیگر اجزا یکی از دانش‌آموزان را جابجا می‌کند. این جابجایی منجر به جابجایی سایر دانش‌آموزان می‌شود و زمانی طول می‌کشد تا دوباره دانش‌آموزان در محلی ثابت شوند.

برای دور بعدی مربی یکی از دانش‌آموزان را انتخاب و محل او را ثابت اعلام می کند. 

مربی برای نشان دادن اثر پیچیدگی زمان رسیدن به تعادل را برای همه دورها ثبت می کند. و نشان می دهد در دور سوم زمان رسیدن به تعادل کمتر از زمان دور اول است.  


شناسنامه بازی:

برای دریافت شناسنامه این بازی‌ها می توانند با مدیریت گروه آسمان تماس حاصل فرمایند. شناسنامه هر بازی شرح کامل و مفصلی از موارد زیر است:

  • اهداف آموزشی
  • شرح ابزار لازم
  • شرح و چگونگی اجرا
  • چگونگی پرداختن به مفاهیم تفکر سیستمی
  • نقدهای وارده بر بازی
  • بسته تکمیلی شامل فیلم اجرای بازی در مدارس و نمونه‌ای از ابزار بازی

در صورت علاقه نمونه‌ای از شناسنامه بازی که تنها دربرگیرنده موارد یکم تا پنجم از موارد فوق است را می‌توانید از این لینک بارگذاری و مطالعه فرمایید. بخشی از فیلم اجرای بازی نیز در لینک نمایش فیلم قابل مشاهده است.