نقشه سایت

درباره‌ی آسمان
        رسالت و فلسفه وجودی
        اصول و ارزشهای بنیادین گروه 
        
تاريخچه و زندگی‌نامه
        چشم‌انداز و برنامه‌های آینده
        هدف‌های سال جاری 
        
گزارش‌‌های عملكرد گروه 
        
ساختار و سازمان آسمان

دستاورد آسمان 
        خروجی برای مدارس: مجموعه آموزشي تفكرسيستمي براي كودك ايراني «تـكا»
        فرآيند آموزش تفکر سیستمی به کودکان به‌کمک بازی و داستان
        ساختار و اجزا آموزش تفکر سیستمی به‌کمک بازی و داستان 
              
  مجموعه بازی‌های آموزشی 
                        
بازی پيوستگی 
                        
بازی گوزن و يوزپلنگ 
                        
بازی درختان 
                        
بازی ماموت‌ها یا انقراض 
                       
بازی انتشار 
                        
بازی دوست‌يابی یا زوو
                مجموعه داستان‌های آموزشی
        زيرساخت‌های آموزش تفکر سیستمی به کودکان
        نگرش آموزشی، فرضيات و روش تحقيق  
        
ضرورت آموزش تفکر سیستمی به کودکان
        برنامه زمان‌بندی و پيشرفت انجام كار 
        
تفكر سيستمي چيست؟ 
                
تفکر دینامیکی 
                
تفکر ساختار به‌عنوان علت 
                
تفکر کل‌نگر 
                
تفكر عملياتی 
                
تفكر حلقه‌ بسته   


پروژه‌های آسمان 

همراهان آسمان 

همکاری با آسمان
 

ارتباط با ما