نسا آلبوغبیش

معلم پایه‌ی چهارم مجتمع آموزشی رهیار، منطقه‌ی ۵ تهران

 

عنوان ارانه:

مهارت‌های عاطفی و اجتماعی در دبستان مجازی

 

 

از راه رسیدن کرونا و به تبع آن شروع شدن آموزش مجازی، مسائل و تجارب جدیدی برای معلمان و دانش‌آموزان سراسر کشور آفریده است. یکی از این مسائل، توجه به مهارت‌های عاطفی و اجتماعی در فضای مجازی است، که می‌تواند در صورت عدم توجه به آنها در طول آموزش آنلاین، مشکلاتی را به‌وجود بیاورد. در این ارایه به بیان تجربیاتی از برگزاری فعالیت‌هایی برای توجه به مهارت‌های عاطفی و اجتماعی برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان و نتایج این فعالیت‌ها می‌پردازیم.