لاله صحافی

متخصص رشته ذهن، مغز، تربیت طراح و تسهیلگر فعالیت‌های یادگیری موسس گروه بومرنگ

 

عنوان ارانه:

هیجان، اجتماع، یادگیری

 

 

آیا یادگیری صرفا یک فرآیند عقلانی است؟ یادگیری با فرایندهای هیجانی و اجتماعی چه ارتباطی دارد؟ پاسخ این پرسش ‌می‌تواند در خلق محیط یادگیری کارآمد بسیار موثر باشد. برای اینکه یادگیری معنادار رخ دهد و امکان استفاده از دانش در شرایط واقعی فراهم شود، مؤلفه هیجان و تعامل با محیط بیرونی اهمیت ویژه‌ای دارد. گروه بومرنگ با هدف پرورش مهارت‌های ضروری شناختی و اجتماعی کودکان 5-12 ساله به‌وجود آمده است تا بتواند یادگیری را برای کودکان تجربه‌ای عمیق، ماندگار و لذت بخش سازد. به این منظور فعالیت‌ها و بازی‌هایی توسط گروه بومرنگ طراحی و اجرا شده است. در این ارائه، تجارب به‌دست آمده به‌ویژه در فضای مجازی به اشتراک گذاشته خواهد شد.