لیلا سلیقه دار

جویشگر حوزه تعلیم و تربیت مدرس عالی آموزش فرهنگیان و آموزش خانواده

 

عنوان سخنرانی:

عدالت آموزشی در کلاس درس

 

 

چه کسی ممکن است برقراری عدالت را دوست نداشته باشد؟ اما با وجود تمایل فطری انسان به عدالت، اجرای آن دور از دسترس به نظر می‌رسد. یکی از عمده‌ترین دلایل آن، انتظار کشیدن برای برقراری عدالت توسط دیگری است. عدالت آموزشی از زیباترین و موثرترین بخش‌های مربوط به عدل و داد است که بیش از هر چیزی حقی مسلم را برای کودکان و نوجوانان به یاد می‌آورد. علاوه بر حوزه‌های کلان مربوط به عدالت آموزشی، امکان زیادی برای معلم و مدرسه فراهم است تا متکی بر شایستگی حرفه‌ای خود، حقوقی را در راستای برقراری عدالت آموزشی احقاق کنند. امکانی که شرایط کنونی آموزش در بستر مجازی به آن قوت بیشتری بخشیده است. در این ارائه بخش‌هایی از این امکان را گرد هم آورده ام که امیدوارم به دست مشتاق معلمان برسد و رنگی بر لبخند عدالت آموزشی را بر چهره آموزش و پرورش نقش دهد‌.