محمدمهدی قائمی نیا

مشاور نوآوری در صنعت و دانشگاه در ایران و هلند

 

عنوان سخنرانی:

آموزش ترکیبی: تاملی سیستمی بر سیر آموزش و اقتضائات آن

 

 

تحولات پیش روی سیستم‌های آموزشی در سطح جهان، گاه در تحلیل‌های موجود، تحت الشعاع شرایط کرونا قرار گرفته و منطق و سیر تطورات آن، کمتر مورد توجه و تدقیق قرار می‌گیرد. حال آن‌که این تغییرات و تطورات را باید برآمده از تاثیرات متغیرهای گوناگونی دانست که در لایه‌های مختلف اکوسیستم آموزش، اعم از اقتصاد، دولت، فرهنگ، صنعت و فناوری، در تعاملات پیچیده با یکدیگر، نقش‌آفرینی می‌کنند. در این ارائه با تحلیلی سیستمی، به تبیین این تعاملات در طول دو قرن اخیر و به ویژه در کشورهای غربی می‌پردازیم تا به تصویری روشن‌تر از چرایی تحولات پیش رو و لزوم ادراک عمیق‌تر لایه‌های آن دست پیدا کنیم. نقش بیماری کووید 19 در این مسیر در واقع در حد یک متغیر غیر اصیل ولی تعیین کننده دیده می‌شود که تنها به سیر تحولات سرعت داده، اما مسیر آنها را تغییر نداده است.