مریم معصومی

مدرس سواد مالی و بنیانگذار مدرسه نشا

 

عنوان ارانه:

نقش من در اقتصاد

(تفکر درونزا در درس سواد مالی)

 

 

اکثر ما انسانها عادت کرده‌ایم که در مقابل مشکلات، انگشت اشاره خود را به سمت روبرو بگیریم و دیگران را مقصر تمام اتفاقات بدانیم. اما تفکر درونزا که بنیان اصلی تفکر سیستمی است، به دنبال پاسخ این سوال است که «به راستی نقش ما در به وجود آمدن اتفاقات چیست؟» در این ارائه می‌خواهم در مورد کلاس سواد مالی و نقش دانش‌آموزان در اقتصاد صحبت کنم. هدف این کلاس، پرورش درک اهمیت نقش خود در پیشرفت اقتصادی کشور بود.