مهدی نادری

معلم کار و فناوری

 

عنوان ارانه:

یادگیری پروژه‌محور

 

 

یکی از کارکردهای تفکر سیستمی، طراحی کلاس‌های درس موثر و اثربخش است. امروزه تخصص‌گرایی بیش از حد سبب شده است که افراد در هنگام مواجهه با مسایل دنیای واقعی کارآمدی لازم را نداشته باشند. در این راستا، یادگیری پروژه‌محور یکی از مواردی است که کمک می‌کند دانش آموزان از جنبه‌های مختلف، یک موضوع را بررسی کرده و برای آن راه‌حل ارائه دهند. در این ارائه ابتدا چارچوب‌های یادگیری پروژه‌محور بیان می‌شود. در نهایت، ضمن بیان اهمیت این موضوع در آموزش مجازی و حضوری، دو مثال از تجربیات در کلاس درس ارائه می‌شود.